بعضیا چقدر راحت تهمت میزنن! چقدر راحت زندگی ها رو خراب میکنن

یکیشون امروز ظهر بم زنگ زد ناخواسته تلفنم تماس رو متصل کرد وقتی هندزفری متصل باشه بعد 10 ثانیه تماس وصل میشه ، تا شنیدم یه مرد پشت خطه و مامان و خواهرم سوار ماشینن (آخه هندزفری به ضبط وصل بود)  بودن سریع هندفری رو کشیدم و گفتم بفرمایید تا بالاخره بعد دو سه باز تکرار گفت : زهرا خانوم؟ منم عصبی و کلافه حین رانندگی با ی مریض ک پاش احتمال شکستگی داشت ، گفتم نه اشتباست و قطع کردم! عصر شد و دیدم طرف دو سه بار دیگه زنگ زده و پیام فرستاده و...

سر کار بودم زنگ زد دوباره برداشتم و با خشم جواب دادم و هیچی نگفت ک قطع کرد این شد ک تصمیم گرفتم به یه مرد بگم بشونتش سر جاش و شماره اش رو ب یا آشنا دادم و گفتم مزاحمم میشه، 

طرف به آشنای داستان گفته با من همه جور رابطه ای داشته! 

حالا من موندم چطور به خودش این جرئت رو داده وقتی هم بهش زنگ زدم منکرشد و عذرخواهی کرد!

آخه با عذر خواهی این اعتماد شکسته و این تهمت برطرف میشه؟

آخه چرا با زندگی مردم بازی میکنین؟

من ک کوتاه نمیام تا این بشر رو ب سزای عملش نرسونم بیخیال نمیشم.

فردا میرم شکایت میکنم ازش...

توروخدا شما مراقب آبروی آدما باشین.