وقتی قلبم را بخشیدم، گمان نمیگردم به جایش لاشه دریده شده ای تحویلم دهند...

وقتی جوی محبتم را روان ساختم، تصورش سخت بود که مزرعه ی عشقش با دیگری را سیراب کند...

وقتی از آینده ام سرمایه گذاری کردم، انتظار داشتم بتوانم آخرش خانه ای بسازم و خانواده ای اما...

میدانی مشکل از من بود، گمانم غلط، تصورم بس خوشبینانه و انتظارم بی خود بود!

آخر تو هم هرچه باشی یک انسانی و انسان ممکن الخطا!

خطای من انتخاب تو بود و خطای تو آزار من!

و من چه خطا کار مظلومی هستم برای تو و تو چه خطای بزرگی شدی برای من!

*************************************************

خدایا میدانی گاهی انسان هایت کم می آورند؟

میدانی گاهی خسته می شوند؟

میدانی گاهی نفس می کشند اما مرده اند؟

میدانی بعد از آن مردم نکیر و منکرشان می شوند؟ میدانی مدام عذابشان می دهند؟

راستی خدایا عذاب قبر آنهایی که قبل مرگشان مرده اند، مانند همگان است؟

آه نمی دانم چه بخواهم و برای چه تلاش کنم که قوانینت مرا برعکس پاسخ ندهند؟

می دانم می خندی و می گویی تحمل ببایدت تا به حق رسی...

اما مطمئنم می دانی که انسان هایت عجول هستند، عجول!

*************************************************

در ظاهر بد نیستم، اما گاهی فوران میکنم!

حال جسمیم بد نیست و حال روحیم اونقدرا خوب نیست... رنجیدم و اصلا از خودم انتظار نداشتم اینجور خودم رو به دردسر بندازم!

میگن امیدت رو به هرچی غیر خدا ببندی خدا به همون واگذارت می کنه، امیدم به عقل دست و پا شکستم دادم و یه راست رفتم ته دره!

خداروشکر از اونجایی که خدا خیلی مهربونه راه برگشت رو پیدا کردم.

پس نویس:

- لطفا برام دعا کنین، واقعا به دعاتون نیاز دارم.

- ممنون از حضور پر محبت همتون

- ببخشید یه مدتیه خیلی کم میام و...

- از لطف و وفاداریتون خیلی متشکرم.