عشق را نمی توان کشت
                        حتی اگر درونت نباشد
                                                   سنگ ترین آدم دنیا باشی
                                                                        عشق را نمی توان کشت
                                            نه اینکه زورت نرسد
      او مردنی نیست.


این حقیقت دارد که عشق به جنس مذکر شور و انرژی میدهد و مونث را غمگین می کند.
میدانم مدتی ست کمبودی را حس میکنم، بودی خوشحالم میکند و نبودی غمگین
سعیم را میکنم تا دل نبندم اما نمیدانم چرا گاهی اشک هایم میریزد وقتی میدانم ریختنشان غم باری به قلبش میریزد...

پس نویس:
- دارم یه آهنگ شاد گوش میدم.
- دلم بحال خونواده ی قربانی های سرزمین منا میسوزه.
- میدونم هنوز... ولی بد عادتی اومده تو زندگیم!
- خدای خوبم میدونم مخالفش نیستی چون.... پس نجاتم بده آخه فقط خودت راهشو بلدی
- چالش چهارمم از فردا شروع میشه...
- امروز سبز روشن، بنفش تیره و نارنجی بود.